Menu

Bezpečnost

Společnost GEAC se zavázala k poskytování bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb tím, že nedělá kompromisy v oblasti bezpečnosti a kvality a k neustálému zlepšování všech aspektů GEAC činností, které ovlivňují bezpečnost a kvalitu našich produktů a služeb.

Organizace nefungují izolovaně a každý systém řízení musí brát v úvahu interakce s ostatními. Dobře zavedená interakce umožňuje efektivní komunikaci ohledně bezpečnosti.

GEAC nabádá zákazníky a dodavatele, aby vyjádřili jakékoliv obavy ohledně produktu nebo služby, které by mohly ohrozit bezpečnost motoru. Tato webová stránka níže poskytuje nástroj pro hlášení bezpečnostních problémů.

Tato webová stránka může být využita i pro anonymní bezpečnostní hlášení ze strany zaměstnanců GEAC. Musí být zmíněno, že hlášení nebude použito k přisuzování viny nebo odpovědnosti.

Toto hlášení nenahrazuje povinnost podávat zprávy oprávněnému orgánu v souladu s příslušným nařízením.

Pokud máte jakoukoli otázku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: safety.geac@ge.com.

Nahlášení obavy Kontakt na servisní podporu

Pokud máte bezpěčnostní obavu, prosím vyplňte formulář níže.

Prosím vyplňte veškeré známé informace, které se týkají vaší obavy.

Informace o ohlašovateli jsou důvěrné.

Informace o motoru
Informace o komponentu
Popis
Nahrát soubor


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve znění souhlasu.

* V případě nevyplněných kontaktních informací, GEAC nemůže zajistit zpětnou vazbu ohlašovateli.